Categories

ประกาศปัดฝุ่นบล็อค

posted on 15 Feb 2010 23:35 by bravez

เนื่องจากทิ้งร้างไว้นาน กลับมาตรวจสอบ พบปัญหาดังนี้

- ลิ้งค์ภาพเสีย

- ลิ้งค์โหลดเสีย

- ค้นหาบทความยาก

 ส่งผลให้ จะแก้ไขปัญหาทั้งหมด เร็วๆนี้ โดยทยอยทำทีละอัน

 

- ลิ้งค์ภาพจะฝากที่ photobuckt

- ลิ้งค์โหลดฝากที่ mediafire

- หน้าสารบัญสำหรับดูบทความ

 

จึงประักาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Comment

Comment:

Tweet